Kontakt Medflex

Medflex er lavet af læger for læger!

Vi er skabt af læger for at afhjælpe problemer med lægemangel på danske sygehuse. Vores honorar er beskedent i forhold til andre vikarbureauer. Til gengæld garanterer vi attraktive vilkår for vikarerne og konkurrencedygtige priser for vores samarbejdspartnere.

Vi har ikke en aktionær eller investor at skulle tilfredsstille - vi har kun lægerne og vores samarbejdspartnere!

Idégrundlag

Vores idégrundlag er at sikre en effektiv fordeling af ressourcer mellem danske sygehuse og regioner og samtidig tilbyde lægerne en motiverende aflønning, når de tager ekstravagter. Medflex er en pålidelig og fleksibel samarbejdspartner, der kan hjælpe dig med at besætte vagterne på din afdeling. Du får muligheden for at skabe et bedre arbejdsklima og give dit faste personale et velfortjent pusterum. Vi dækker enkeltdage, uger eller måneder – til en konkurrencedygtig pris.

Et samarbejde med Medflex sikrer dig høj fleksibilitet og hurtig respons:  vores servicemål er at besætte vagterne inden for 48 timer! Vi er et ungt firma, der er vokset hurtigt i vikarstanden, og derfor har vi altid været i stand til at løse de bemandingsopgaver, vi er blevet stillet. Vikarerne kommer fra hele landet , og de hjælper med at få enderne til at nå sammen på mange forskellige afdelinger. Der er læger på alle uddannelsesniveauer fra studerende til overlæger, som kan gå i alle vagtlag og varetage diverse ambulatorier.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere, så kontakt os på info@medflex.dk eller ring 7199 3300.

Medflex har kontorer i Hjørring og Århus. Postadressen er:

Medflex A/S
Egebjergvej 85
8220 Brabrand
CVR nr.: 3205 8116

Intern1 ApS